Select Page

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

Shofar Utrecht is een kerkgenootschap dat ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel onder Shofar Christian Church (Nederland) en aanzoek heeft gedaan om een ABNI (Algemeen Nut Beogende Instelling) nummer

Shofar Christian Church (Nederland)
KvK nummer: 64147339
RSIN: 8555.42.263
Emailutrecht@shofaronline.org

Bezoekadres
Nieuwe Kerk
Bollenhofsestraat 138a
3572VT Utrecht

Bank gegevens
IBAN: NL 74 ABNA 0547 9127 49

Doelstelling

Onze doelstelling is de visie die God ons als familie kerk gegeven heeft. Het is om volken en generaties te bereiken door discipel vorming, leiderschap ontwikkeling en gemeentestichting.

Meer informatie
Jaarverslag en begroting 2015 – 2018
Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuur
Het bestuur wordt gevormt door voorzitter, penningmeester, secretaris en een oudste.

Financies
Voor 1 juli word er verslag gedaan van het vorige boekjaar.